Снимка: Занина Накова, festivalul Dapyx – Medgidia, Romania, 2019

Александър Иванов е член на сдружението от началото на 2019 г. Интересува се от военни възстановки и пресъздава образа на готски воин от IV век. Знаменосец е на готската фракция на сдружението.