Снимка: VI-то издание на фестивала „Нике – играта и победата“, НИАР Никополис ад Иструм, 2019 г

Александър Йосифов членува в сдружението от началото на 2018 г. и се занимава с исторически възстановки оттогава. Реконструира късноримски центурион от Legio Tertiodecimani, а от 2019 е лагерен префект (praefectus castrorum) на групата по време на събития. Интересува се от военна история и от занаяти, включително металообработка чрез горещо коване.