Александър Коларов е сред ветераните в римските възстановки и се занимава с това от 2012 г. Притежава пълна екипировка на легионер от I-ви и от IV-ти век. Пресъздава и образа на римски магистрат. Член е на сдружението от 2018 г.