Снимка: Мая Арсова; VI-то издание на фестивала „Нике – играта и победата“, НИАР Никополис ад Иструм, 2019 г. .

Боян Евстатиев се присъединява към сдружението през 2019 г.  Пресъздава образ на ортодоксален дякон от IV-VI век. Интересите му в реконструкцията включват история на ранното християнство, както и адаптирането и демонстрацията на римски настолни игри, римска кухня и военно дело.