Владимир Попов е председател /юни 2016- декември 2019/ и основател на сдружението. Един от първопроходците в римските възстановки в България,

той развива това хоби от 2007 г. Пресъздава магистрат от 2-ри век, както и военен и цивилен образ на римски офицер от средата на IV и VI век.

Владимир има енциклопедични познания върху римската армия и живота на древните, и през последните 13 години публикува редица статии по темата в научно-популярните издания на сп. „Българска Наука“.
Той е единственият реконструктор в България, който има персонално членство в “EXARC“ (неправителствена организация на сдруженията и музеите за експериментална археология в Европа).
Също така от 10 години членува и в международната организация „Nova Roma“, посветена на възсъздаването на римското културно-историческо наследство и е нейният упълномощен представител у нас. Владимир е и единственият възстановчик в България, който се занимава с експериментална антична медицина и фармация.