Делянка Сиракова е член на Сдружението от средата на 2018. Реконструира персонаж от източните готи (остготи), заселили се на Балканите през IV в. Интересите ѝ включват  цветознание, добив и употреба на пигменти, готварство. Занимава се с изработка на ковани накити и проучване на техники за изработка и начини на употреба на предмети от бита.