Димитър Георгиев се занимава с антична реконструкция от 2018, откогато е и член на Сдружението. Реконструира готски войн от IV-V век.