Сдружение за антични реконструкции „Mos Maiorum Ulpiae Serdicae“ организира редица събития — антични фестивали, на които демонстрира различни елементи от живота съобразени с историческата епоха — настолни игри, автентични занаяти, римска кухня, възстановки на сцени от живота на древните – съдебен процес, религиозни ритуали, антична мода, робски пазар, гладиаторски игри, военни демонстрации и сражения, и др. Провежда беседи с посетителите за запознаване и популяризиране на историята. Въпреки че е само на три години, Сдружението може да се похвали с организирането на няколко антични фестивала и мероприятия:

2016 г. участия:

 • На 13 август 2016 г. организирахме и проведохме първия античен фестивал „Нике – играта и победата в АР Никополис ад Иструм, с. Никюп. Събитието, което събра 70 реконструктора от България и Румъния, беше посетено от 3000 зрители, и влезе в културния календар на община Велико Търново за 2017 г .
 • На 17 септември 2016 г., за първи път в София, участниците от Сдружение за антични реконструкции „Mos Maiorum Ulpiae Serdicae“ демонстрираха за празника на столицата ни ‘жива история’ – реплики на екипировка и въоръжение от Античността, римска медицина и фехтовка /осъществена с любезното съдействие на клуб „Мотус“/.
 • 2017 г. участия:
 • Румъния “Festivalul Dapyx“, Меджидия, 29 април. 1-во издание.
 • На 3-4 юни 2017 г., по молба на община Девня, подготвихме и проведохме второто издание на античния фестивал в Девня: „Марцианополис – животът в древния град“.
 • Панаир на туристическите забавления и атракции – НАР Кабиле 17 юни, 2017 г. Римски процес:
 • На 12.08.2017 г. Сдружението, съвместно с община Велико Търново организира в археологическия резерват Никополис ад Иструм второто издание на най-достоверния откъм историческа гледна точка античен фестивал в България: „Нике – Играта и Победата: Война и Мир“, пресъздаващ за първи път събитията около войните между римляни и костобоки през 2- ри век, изнамирането на готската писменост от Улфила, покръстването на готите, както и войните им с Римската империя. В събитието взеха участие 120 реконструктори и занаятчии от България, Румъния, Унгария и Македония.
 • На 02.09.2017 г. Сдружението взе дейно участие в организирането на първия фестивал “Terra Antiqua Balcanica” в Античния керамичен център край Павликени, като целта беше популяризирането на този единствен музей на открито.
 • На 17-ти септември 2017 г, съвместно с Музея за история на София, Лятната школа за класически езици и Кръжока по римско право към ЮФ на СУ, Сдружението представи песни на латински и рецитал на антична поезия, възстановка на римски процес и Сердикийския едикт за толерантността, антична мода и демонстрация на военна екипировка.
 • 2018 г. участия:
 • Членове на сдружението участваха в ежегодния парад в чест на рождения ден на Рим в Италия “Natale di Roma“, 21 април.
 • Румъния “Festivalul Dapyx“, 2-ро издание, Меджидия, 29 април.
 • На 12 май Сдружение за антични реконструкции ‚Мос Майорум Улпие Сердице‘, Сдружение за исторически възстановки ‚Дукс Антице‘, кръжока към катедрата по Римско право към Юридическия факултет на Софийския Университет, в рамките на проекта „Стената на Надеждата“ на Ларгото в София, показахме как в Античността се е основавал един град. Първоначално измолихме благоволението на боговете с ритуал по птицегадаене /Ауспиция/, след това със специално конструирания за събитието геодезичен инструмент, наречен groma, определихме двете главни улици на бъдещия град – cardo и decumanus /последната е частично е разкрита под Ларгото/. След това проведохме и очистителен ритуал – Lustratio, който в миналото се е извършвал за благословия на посевите и селскостопанските животни, а също и за основаването на нови колонии, каквато била и Улпия Сердика навремето. Статутът й на град със собствено самоуправление бил даден от император Марк Улпий Траян в началото на 2 век.
 • Панаир на туристическите забавления и атракции – НАР Кабиле 16 юни, 2018 г. Сдружение за антични реконструкции „Мос Майорум Улпие Сердице“ и Втора Луцензианска кохорта представиха военен трибунал – осъждането на дезертирал войник.
 • Крепостта Боровец край с. Разлив /7 юли 2018 г./ Сдружението организира и проведе събитие, посветено на късната атничност, с демонстрации на въоръжение и екипировка от периода 4-6 век.
 • “Carnuntum 333“, Петронел-Карнунтум, Австрия, 11-15 август. Членове на сдружението за първи път участваха на този престижен фестивал, посветен на късната античност, събрал най-добрите групи от стария континент.
 • 25-26 август 2018 г. за трети пореден път, Сдружението бе организатор на античния фестивал “Нике – играта и победата в НИАР Никополис ад Иструм и пожъна грандиозен успех. Като следствие от усилията ни по популяризирането на античния град през тези три години дойде и логичното му включване в регистъра на 100-те национални туристически обекта на България. Като следствие от усилията ни по популяризирането на античния град през тези три години дойде и логичното му включване в регистъра на 100-те национални туристически обекта на България.
 • Античният Керамичен център край Павликени /08.09. 2018 г./. Римски процес:
 • 2019 г. участия:
 • Festivalul Dapyx Medgidia 3-то издание, Меджидия, Румъния
 • На 1-ви юни 2019 г., Сдружение за антични реконструкции „Мос Майорум Улпие Сердице“ участва в откриването на информационно-образователения център на територията на Античен културно-комуникативен комплекс „Сердика“. По поръчка на Регионален исторически музей – София, ние проектирахме и оформихме интериора на този детски център. На 17 септември там предстои да бъде отворена и постоянна експозиция на реплики на предмети от бита на древните жители на Сердика, както и екипировка и оръжия на римските легионери от ранната и късна античност.
 • Марцианопол – животът в древния град /08 юни 2019 г/. Погребение на готски вожд:
 • Панаир на туристическите забавления и атракции – НАР Кабиле 22 юни, 2019 г.
 • На 29 юни Сдружението организира второто издание на събитието „Антични моменти край крепостта Боровец“ до с. Разлив.
 • На 13 юли в археологическия резерват Никополис ад Иструм, Сдружението организира и проведе четвъртото издание на фестивала „Нике – играта и победата“, посветено изцяло на късната античност по нашите земи. Около 3000 посетителите наблюдаваха езически германски ритуал за плодородие, арианска литургия, късноантични сватби, гладиаторски игри, църковен диспут, битки и готско погребение. Фестивалът бе открит от кмета на град Търново – Даниел Панов, който подчерта, че фестивалът за кратко време е успял да се утвърди като познато събитие в страната и има голяма роля за увеличения туристически интерес към Никополис ад Иструм и изобщо – към Велико Търново.
 • На 21-22 септември 2019 ние организирахме първият античен фестивал в София – „Сердика е моят Рим“, който събра над 150 реконструктори и занаятчии от България, Румъния, Унгария, Австрия и Естония. Партньори на събитието бяха Столична община и Регионален исторически музей – София, а проектът бе финансиран от Програма „Култура” на Столична община. Целта на този фестивал беше да популяризира реставрираните антични обекти в сърцето на града: Археологическият парк „Западна Порта на Сердика“ и „Античен културно-комуникационен комплекс Сердика“ , които благодарение на Столична община придобиха нов облик през последните години. Историческите реконструкции, представени през тези два дни, бяха посетени от над 3000 столичани и гости на града, които се запознаха с богатото културно-историческо наследство на София от времето на античността.