Кирил Василев се занимава с исторически реконструкции още от 2008 г. Има над 30 участия в събития –  като гладиатор (димахеир), спахия от 15 век и воин от ПБЦ. В сдружението реконструира готски воин от 4-5 век. Има богати практически и теоретични познания по история и военно дело. Освен военна реконструкция, се интересува и от езически варварски ритуали.