Мирослав Александров се занимава се с исторически възстановки от началото 2018 г., след като става член на Сдружението. Възстановявал е войник от поделението на комитатензиите /IV –V век/, но в момента работи по възстановка на готски воин от същия период.