Адриан Петров се занимава с реконструкторска дейност от 2012 година и е участвал в много антични фестивали в България и чужбина.
Притежава римско оборудване на сигнифер (знаменосец). Интересът му към Рим идва от монетосеченето, с което се занимава активно повече от 15 години.