тракия,готи,античност,келти
  • „АНТИЧНА ТРАКИЯ“ В този си вид групата съществува от 2015 г. със седалище гр. Ямбол. Ръководители на групата са Стефан Колев и Петър Чапкънов, но това е по-скоро формалност, тъй като всеки член допринася дейно в развитието на групата. Членовете на групата наброяват над 15 души, като имаме и многобройни приятели от различни места, които често се изявяват с нас. Акцент в нашата група е пресъздаването на елементи от бита, културата и военното дело на тракийските племена(IV в. пр. Хр – I в. сл. Хр.),но също така и на келтите, германите и готите. Зад гърба си вече имаме редица успешни фестивали в страната и чужбина, като с всяко следващо участие трупаме самочувствие и опит, който ни стимулира да се развиваме и израстваме като група и ни сплотява, като пазим спомените, много от които споделяме редовно с вас. За нас историческите възстановки са страст, обединяваща интересите ни към историята, желанието да научаваме повече и чрез дейността си, да достигнем до хората и да споделим с тях, емоцията от това, което се е превърнало във важна част от ежедневието ни.
  • Nova Roma и the Familia Gladiatoria Pannonica от Унгария.

Целта на тази международна организация с над двадесетгодишна история е да обедини хората, които се интересуват от историята на най-великата антична цивилизация, оставила отпечатъка си на три континента.
Nova Roma включва членове от близо 20 държави от Европа, Америка, Азия и Австралия, които са се посветили на възраждането и пресъздаването на римския бит и култура /религиозни ритуали, военно дело, кулинария/, като организират възстановки, Living History презентации и участия във разнообразни мероприятия.
На античния фестивал в София ще участват представителите на Nova Roma от Унгария – една от най-реномираните групи в организацията. Към тях ще се присъединят и гладиаторите от най-старата школа за пресъздаване на гладиаторски битки в света – FAMILIA GLADIATORIA PANNONICA.

  • Asociatia Culturala Tomis – гр. Констанца, Румъния. Асоциация Културала Томис от гр. Констанца, Румъния е създадена през 2015 г. и е изключително популярна в родината си, където почти всеки уикенд участва в различни антични фестивали и чествания. Чест гост е и на античните фестивали в България. Членовете й пресъздават живота на римляни и варвари през ранната и късната античност.
  • Кръжокът по римско право към Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ започна дейността си на 23 октомври 2014 г., след близо 20-годишно прекъсване на дейността му. Неговата основна цел е създаването на възможности за изява както на студентите от Юридическият факултет, така и на всички онези, за които правото на Древният Рим и неговото наследство представляват особен ценност. Кръжокът организира публични лекции, състезания по решаване на казуси и реторика , учебни съдебни процеси.
  • Legio Quatrodecimani – гр. Карнунтум, Австрия.Тази група пресъздава късния IV и ранния V век от военния живот. Legio XIV познат още като Куартодецимани е станувал в Карнутум, днес в долна Австрия за почти триста години. Той оставят своят отпечатък в тази част на римския лимес, оформяйки живота в Карнунтум и легионния лагер на брега на река Дунав. Днес членовете на групата се стремят да пресъздадат някои аспекти от късния римски военен живот, чрез експериментална археология и препратки от античните извори. Фокусирали са се върху късният IV и ранен V век, опитвайки се да използват най-добрите копия, реплики и екипировки налични днес. Седалището на групата е разположено е в самият Карнунтум във възстановената градската вила, който е част от археологическия парк.
  • COHORS II LUCENSIUM – Втора Луцензианска кохорта към НАР Кабиле от град Ямбол. Групата за антични възстановки е създадена през 2015 г. Ръководена е от археолози от регионалния исторически музей в гр. Ямбол. Групата пресъздава различни моменти от военния и цивилния живот на римските войници и местното тракийско население от Кабиле през II – III в. Самата Втора луцензианска кохорта е ауксилиарна (помощна) част от римската армия. Тя е еквитата (смесена). Състои се от 480 пеши войници и 120 конници. Създадена е през първата половина на I в. Войниците в кохортата са рекрутирани от племето на луцензиите от западната част на Иберийския полуостров. Кохортата станува в Кабиле от 136 до 193 г.
  • Лятна школа по класически езици. Лятната школа по класически езици в България се провежда от 2014 г. по идея на Димитър Драгнев, класически филолог, учител по латински и старогръцки език. Тя вече 5 години дава възможност на ученици и студенти с особен интерес към класическите езици (латински, старогръцки и старобългарски) за занимания в неформална обстановка. Преподавателите от Софийския университет, от НГДЕК, от други образователни институции в страната и чужбина срещат участниците с текстове от антични, средновековни и ренесансови автори, така че заедно да предприемат едно пътешествие през епохите, обагрени от цветовете на класическите езици. Може би най-любопитната част от школата са лекциите и семинарите, които преподавателите провеждат със заинтересованите участници; работилниците по превод на латински и старогръцки на текстове с антични мотиви от съвременни български автори и семинарите по епиграфика.

За да общуваш пълноценно с някого, трябва да имаш общ език с него. За нашето пътуване основните езици са латински, старогръцки (и старобългарски), наречени и класически езици. Те ни водят не само към Античността, но и към последвалите я епохи, защото са езици с общочовешко значение. За такъв дълъг път е важно да имаш и добри приятели. Заедно с тях пътуването във времето и четенето на древни текстове става по-лесно и даже забавно. Израз на това са и девизите на школата от последните две години: „Aeternitati et tempori parendum“ („В крак с вечността и времето“) и „Διὰ τῶν γλωσσῶν πρὸς τὸν λόγον“ („Чрез езиците към словото“).

  • „СИТАЛК“ – исторически реконструкции – гр. Пловдив. Сдружението се е посветило на популяризирането на историята на българските земи и региона. Съставени от група ентусиасти с различни професии, всички обединени от историята, с цел популяризирането и запознаването с историята на българските земи и региона. Сдружението реконструира траки и македонци от бурния 4 век пр.Хр, през готите оставили своя отпечатък в късната античност до българското средновековие. Движени от интереса към историята сдружението проучва и възстановява древни обичаи, религиозни обреди от преди християнизацията — как животът и вярванията са свързани, каква е връзката на Дионис и Арес с траките, богове и ритуали за плодородие на готите, антична кухня — какви продукти и подправки се използвали, да опитаме древните рецепти, робски пазари, или просто моменти от живота на нашите предци. Чрез издирване и изучаване на артефакти, писмени източници и изображения членовете на сдружението изработват, реконструират и демонстрират антична мода — как са се обличали хората и защо са носели такива дрехи, какви бижута са използвали, антични и средновековни игри, с които предците ни си упражнявали мисълта и са отмаряли, антично въоръжение — защитно и нападателно и техники на използването му. Чрез демонстрации, исторически фестивали и панаири пренасяме частица от миналото в съвременното ежедневие. Защото както гласи латинската поговорка „Historia magistra vitae est“ — „Историята е учителка на живота“.
  • СНЦ „ДУКС АНТИКА“ – гр. Свищов. От древният Нове, столица на страховития острогот Теодорих Амал, Дукс Антика връща времето до опустошителния за Римската империя V век. Асоциацията, основана в наследникът на Нове – Свищов, събира в редиците си участници от Свищов, Плевен, София, Севлиево, Сливен и Силистра. Освен железният строй на една римска оксилиария, съставена от готски федерати, „Дуксовете“ представят бита, занаятите, ритуалите, кулинарията и взаимоотношенията от света на Великото преселение на народите. Свят, доминиран от Рим, но зареден с енергията на свирепите варвари. Оборудването на асоциацията е изработено от майстори – шивачи, ковачи, леяри и сарачи, които са доказани имена в средите на българските исторически реконструктори. В богатата визитка на групата влизат участия като изпълнител, съорганизатор и организатор на реконструкции и фестивали в София, Пловдив, Сливен, Ямбол, Меджидия, Констанца и много други исторически места и обекти в България и чужбина.

„Дукс Антика“