Филип Авджиев е член на сдружението от началото на 2017-та и е знаменосец (signifer) на римската фракция. Пресъздава късноантичен римски войник от Legio Tertiodecimani, с амбицията да завърши пълна реконструкция на драконарий.

Има задълбочени познания по история. Интересите му включват класификации на различните видове облекла, оръжия и защитни средства от Античността до Ренесанса, военна история от Античността до началото на XIX век, както и религия, митология, ритуалистика и мистицизъм. Изпитва необяснимо влечение към арбалети и религията на късната римска империя. Като странично занимание в свободното си време изготвя компендиум на римската военна терминология.