Ася Ковачева е заместник-председател на Сдружението и негов член от 2020 г., като интересът ѝ към историческите възстановки датира от по-рано. Интересува се от пресъздаване на модели на бижута и възможността да бъдат изработени отново, чрез по-съвременни методи. В сдружението пресъздава два образа – на матрона и духовник.