Даниел Кръстев се занимава с реконструкторска дейност от 2012 година и е участвал в много антични фестивали в България и чужбина. Притежава легионерска екипировка от епохата на Принципата, както и късноантична екипировка на пограничен войник от Legio Tertiodecimani. Даниел е администратор на една от най-посещаваните фейсбук страници, популяризираща богатото ни археологическо наследство: „Bulgaria – Thracian Treasures“.