Йоан Кръстев е любител на историята още от 5-годишна възраст. Започвайки с малки стъпки от детски книги и игри, той става класически възпитаник и завършва с профил история. Интересът му към античните възстановките започва през 2008, когато присъства на първата такава в България (Свищов). През 2015 за пръв път участва в историческите реконструкции, а от 2020 става член на нашето сдружение и започва да гради личната си екипировка. Йоан участва едновременно в цивилни и военни модули, като рудиментарните му познания по латински, гръцки и антична култура се отплащат и на двете места, било по време на литургия, философски дебат или при работа с командите на войската. Йоан е заместник-председател на сдружението от ноември 2022.