Любомир Цанков става член на Сдружението през 2016 г. Пресъздава два образа – граничен късноримски легионер от Legio Constantini Dafnensis, IV век, и ортодоксален епископ\архиепископ от IV-VI век.

Има магистърска степен по история, и се интересува от римското военно дело и християнски ритуали. От 2014 г. създава и поддържа уеб-сайта “Автократор”, посветен основно на Античността.