Опитът на Манол Глишев в исторически реконструкции датира още от  2005, а от 2017 г. участва в изявите на сдружението, като реконструира римски поданик със смесен римо-готски произход.  Най-характерната му роля е пресъздаването на личността и дейността на арианския епископ Улфила. Има познания по латински, старогръцки, готски, франкски и англосаксонски. Смята, че има много възможности за задълбочаване на възстановките, посветени на цивилния живот, религиозния синкретизъм и високата култура от периода 311-379 –  периода на открито съжителство между езичеството и християнството в Римската империя.