Стефан Бухов се занима с исторически възстановки от 2016 година, когато е член на сдружение за исторически възстановки „Cohors II Lucensium“..
През 2018 година, се присъединява към нашето сдружение, където пресъздава тежко въоръжен готски войн от периода  IV-V век. Проявява интерес към метателни брадви от периода.