Александър Иванов

Снимка: Занина Накова, festivalul Dapyx - Medgidia, Romania, 2019 Александър Иванов е член на сдружението от началото на 2019 г ...
Read More

Манол Глишев

Опитът на Манол Глишев в исторически реконструкции датира още от 2005, а от 2017 г. участва в изявите на сдружението, ...
Read More

Боян Евстатиев

Снимка: Мая Арсова; VI-то издание на фестивала „Нике - играта и победата“, НИАР Никополис ад Иструм, 2019 г. . Боян ...
Read More

Александър Коларов

Александър Коларов е сред ветераните в римските възстановки и се занимава с това от 2012 г. Притежава пълна екипировка на ...
Read More

Димитър Георгиев

Димитър Георгиев се занимава с антична реконструкция от 2018, откогато е и член на Сдружението. Реконструира готски войн от IV-V ...
Read More

Стeфан Бухов

Стефан Бухов е член на сдружението от средата на 2018, но се занимава с исторически реконструкции от 2016. Той пресъздава ...
Read More

Иван Габровски

Иван Габровски е член на сдружението от началото на 2019 г. Интересува се от военни възстановки и прави реконструкция на ...
Read More

Мария-Антоанета Вангелова

Мария-Антоанета Вангелова е член е на сдружението от началото на 2019 г., но участва в реконструкции от 2016 г. Интересува ...
Read More