Мирослав Александров

Мирослав Александров се занимава се с исторически възстановки от началото 2018 г., след като става член на Сдружението. Възстановявал е ...
Read More

Филип Авджиев

Филип Авджиев е член на сдружението от началото на 2017-та и е знаменосец (signifer) на римската фракция. Пресъздава късноантичен римски ...
Read More

Делянка Сиракова

Делянка Сиракова е член на Сдружението от средата на 2018. Реконструира персонаж от източните готи (остготи), заселили се на Балканите ...
Read More

Любомир Цанков

Любомир Цанков става член на Сдружението през 2016 г. Пресъздава два образа - граничен късноримски легионер от Legio Constantini Dafnensis, ...
Read More

Людмила Попова

Людмила Попова е член на сдружението от 2017 г. Реконструира благородничка от пети век. Интересите ѝ са свързани с изучаване ...
Read More

Ирена Авджиева

Ирена Авджиева членува в сдружението от 2017 г., а от 2018 е и заместник-председател. Реконструира образа на римска гражданка от ...
Read More
Loading...