Авторство

Проектът за провеждането на античен фестивал „Сердика е моят Рим“ е единствен по рода си, посветен на древната история на София. Публиката на столицата ни е запозната с подобни мероприятия в страната и чужбина и интересът й е подчертано голям. Уникалното на това събитие е неговата пъстра и богата програма, която по един непринуден начин ще запознае зрителя с период, който е от изключително значение за родната и европейска антична история. Древното ни богатство е внушително и заслужава да бъде представено адекватно.

Идея

Досега единственият фестивал, посветен на античната история на София, се проведе на 20-23 септ. 2019 г. и 03. септ. 2022, като получи позитивен отзвук и коментари от посетители, реконструктори и официални лица. Събитието привлече вниманието на жителите и гостите на града към уникалните археологически обекти – Античен културно-комуникационен комплекс Сердика и Западна Порта, които са древните символи на столицата ни и свидетелство за принадлежността й към европейската история. През изминалите години бяха представени редица исторически реконструкции, посветени на ранната история на Сердика – 1-2 век и времето около управлението на император Константин през 4 век: утвърждаване на Християнството посредством Едикта на Толерантността, Сердикийският събор, оръжия, военни маневри, бит, нрави и обичаи на римляните и варварските племена, населявали нашите земи в периода ранна и късна античност, войните на Теодосий с готите, покръстване на езичниците, литургии и съдебни процеси.

Обосновка

Историческите фестивали са добре известна и предизвикваща интерес практика за популяризиране на миналото по света, а през последното десетилетие и в България. Идеологията на съвременна Европа, нейните ценности, общочовешки принципи и правни норми са неразделно свързани с мирогледа на античната гръко-римска цивилизация. Неслучайно редица градове в Западна Европа (Рим, Ним, Йорк, Луго и др.) популяризират античното си наследство чрез реставрации на археологическите обекти, издигане на паметници, както и чрез провеждане на тематични фестивали, посветени на пресъздаване (възстановка, реконструкция) на значими събития или исторически периоди. Такива събития целят да демонстрират пред посетителите по интересен и обучителен начин епизоди от бита и културата на дадена епоха. Прякото общуване с участниците позволява на зрителите да се докоснат до “живата” история и ги превръща от наблюдатели в дейни участници. Подобна дългогодишна практика позволява на тези градове да разкрият пълния си потенциал на културна и туристическа дестинация, стимулира местната икономика и повишава самоуважението на населението им. В София провеждането на такива събития все още не е практика, въпреки изключително богатото антично наследство на града.

През последните години бяха експонирани и отворени за посещения редица значими археологически обекти: катакомбите и гробниците под църквата Св. София, Античният културно-комуникационен комплекс Сердика и Западната порта. Въпреки че тяхната популярност и посещаемост постепенно се увеличават, те все още са далеч от разкриването на пълния си потенциал. Целта на организирането на ежегоден античен фестивал е да събуди траен и устойчив интерес към тези уникални обекти сред широката публика.

Дейности

Представянето на разнообразни елементи от живата история по интерактивен и достъпен за посетителите начин се радва на голям интерес и постепенно превръща тези културно-исторически обекти в традиционно място за провеждането на различни събития и пърформанси. Събитието освен познавателен характер набляга и на развлекателния такъв: включването на зрителите /възрастни и деца/ в много от модулите като занаятчийски работилници, ателиета, викторини, игри /антична мода, робски пазар, демонстрации и обучения на военни посторения и пр/. Разнородните точки от програмата: пресъздаването на значими исторически събития, демонстрация на занаяти и игри, стимулират креативността на публиката, подобряват общата й култура и генерират позитивно отношение към археологическите обекти на столицата. За децата се провеждат занимални по стреляне с лък и демонстрации с дървени оръжия, работа с глина – изготвяне на съдове и предмети – реплики на едновремешните, оформяне на антични прически, дегустация на антична кухня, рисуване и оцветяване, изработка на накити, антични настолни игри и др.

Организатори и партньори

Сдружение за антични реконструкции „Mos Maiorum Ulpiae Serdicae“, Столична община, РИМ София, Кръжок по римско право на Юридическия Факултет на Софийски Университет, Лятна школа по класически езици, реконструкторски клубове от страната и чужбина.

Репортаж за БСТВ относно първото издание на античния фестивал „Сердика е моят Рим“:

https://www.youtube.com/watch?v=u79iaTxulU4

Участие на наши членове в предаването на Горан Благоев „Памет без давност“, посветено на третото издание на античния фестивал „Сердика е моят Рим“:

Част 1:

https://eurocom.bg/show/pamet-bez-davnost/18623

Част 2:

https://eurocom.bg/show/pamet-bez-davnost/18624

Проектът е финансиран от Програма „Култура” на Столична община.