• Румъния “Festivalul Dapyx“, Меджидия, 29 април. 1-во издание. По покана на нашите приятели от Acotiatia Culturala Tomis взехме участие в този мултипериоден фестивал, представящ историята на тези земи от Античността до Модерните времена.
  • На 24 май, имахме честта да участваме в официалното откриване на вече завършения археологически парк „Западна порта на Сердика“.
Репортаж от събитието: https://www.youtube.com/watch?v=Orlm5awYGXU
  • На 3-4 юни 2017 г., по молба на община Девня, подготвихме и проведохме двудневно издание на античния фестивал в Девня: „Марцианополис – животът в древния град“.
  • На Панаира на туристическите забавления и атракции – НАР Кабиле 17 юни, 2017 г., представихме за първи път пред широка публика възстановка на римски процес:

  • На 12.08.2017 г. Сдружението, съвместно с община Велико Търново организира в археологическия резерват Никополис ад Иструм второто издание на най-достоверния откъм историческа гледна точка античен фестивал в България: „Нике – Играта и Победата: Война и Мир“, пресъздаващ за първи път събитията около войните между римляни и костобоки през 2- ри век, изнамирането на готската писменост от Улфила, покръстването на готите, както и войните им с Римската империя. В събитието взеха участие 120 реконструктори и занаятчии от България, Румъния, Унгария и Македония.
  • На 02.09.2017 г. Сдружението взе дейно участие в организирането на първия фестивал “Terra Antiqua Balcanica” в Античния керамичен център край Павликени, като целта беше популяризирането на този единствен музей на открито. Там представихме модул, посветен на римската медицина, демонстрихаме облекла и занаяти, характерни за 3ти век.
  • На 17-ти септември 2017 г, съвместно с Музея за история на София, Лятната школа за класически езици и Кръжока по римско право към ЮФ на СУ, Сдружението представи песни на латински и рецитал на антична поезия, възстановка на римски процес, презентация на Сердикийския едикт за толерантността, антична мода и демонстрация на военна екипировка.
  • На 17 декември 2017 година организирахме и първата Сатурналия в София, с партньорството на клуб „Абордаж“.