Сдружение за антични реконструкции „Mos Maiorum Ulpiae Serdicae“, учредено на 08.06.2016 г. в София е първата реконструкторска група в България, посветена на пресъздаването и популяризирането на късната античност. Това е изключително важен период за Балканите и Европа, който често незаслужено се пренебрегва. Затова нашата мисия е да насочим вниманието на широката публика към богатото му културно и материално наследство, което е навсякъде около нас. Основателят на сдружението, Владимир Попов е един от пионерите в римските възстановки в България – от 2007 г. развива това хоби, което е доста популярно по света и у нас. Mos Maiorum в буквален превод от латински означава: „обичаите на древните“ или „обичаите на предците“. Фразата е концентриран израз на завета на римляните по отношение на изповядваната ценностна система, отразяваща разбирането им за мъдростта на историята, организацията на римското общество и изграждането на държавността. Ние обединяваме интересите на лица, които имат афинитет към античната ни история и осъществяването на исторически реконструкции на бит, облекло, въоръжение и пр.

Фестивал „Сердика е моят Рим“ 2022 г

Осъществяваме изследователска дейност, в т.ч. издирване, изучаване и анализ на източници, носещи информация за материалната и нематериалната култура през античността. Създаваме реконструкции на дрехи предмети и въоръжение с автентични материали и проучваме тяхната употреба такава каквато е била през съответната епоха. Участваме в срещи, форуми, фестивали и др. мероприятия на организации и лица, имащи сходни или взаимно полезни интереси. Сдружението организира и редица събития — антични фестивали, на които демонстрира различни елементи от живота съобразени с историческата епоха — занаяти, кухня, забавления и игри, ритуали, елементи от бита и др.

На 01.06.2019 година, заедно с Музея за история на София подготвихме и отворихме за посещение информационно-образователен център на античния културно-комуникационен комплекс „Сердика“, който има за цел да запознае децата и подрастващите по един интерактивен начин с богатото антично минало на нашия град. Това е проект, по който работихме дълго, а ще продължим и занапред. Защото е важно да се култивира позитивно отношение към античната история, което е и визитката ни за културна принадлежност към европейската цивилизация.

Експозиционната зала на центъра

Варварската част от Сдружение за антични възстановки „Мос Майорум Улпиа Сердице“ пресъздава един от най-страшните врагове на тогавашната римска цивилизация – тервингите, част от преселващите се през четвърти век готски племена. В частност се набляга на т.н. “comitatus”- термин, обозначаващ веща в бойното дело дружина от войни, вречени във вярност на своя боен водач. Сред палитрата от изиграни исторически персонажи спадат и истински личности като готските вождове Фритигерн и Атанарих. Членовете, пресъздаващи готи, наблягат на задълбочени проучвания, обсъждане и тренировки при употребата, както при тогавашните хладни оръжия за близка и далечна дистанция, така и при ръкопашен бой. Към военното дело се практикуват формации и единоборства. Битът и културата също са част от дейността им. Дрехите и принадлежностите са плод на постоянно изучаване на набора от исторически находки. Готската реч, азбука и произношение също се нареждат в темите за разглеждане. Племенните обичаи, легенди и предания, както и варварската ритуалистика, неизменен спътник в живота на древните хора, заемат мястото си редом със всички останали аспекти на възстановката, изграждана от нашите готски представители.

Готската част на сдружението на фестивала „Dapyx“ Medgidia 2019 г.

Членове на Сдружението пресъздават и късноримско подразделение на Legio Tertiodecimani – част от полевата армия на Балканския полуостров през IV-V век. То води произхода си от XIII Близначен легион, станувал в Рациария след изтеглянето на римляните от Дакия в края на 3 век. Символът на легиона е лъв, макар че в средновековните преписи на късноантичния списък със длъжности – Notitia Dignitatum фигурата на щитовете на тази бойна част наподобява по-скоро на хрътка. Екипировката, дрехите и въоръжението на реконструкторите са съобразени с археологическите находки, писмените данни и изображенията по скулптури и мозайки, достигнали до нас от късната античност.

Legio Tertiodecimani на „Антични моменти край крепостта Боровец“, 2018 г.

В сдружението ни има и участници, които със сигурност са уникални за България –  занимават се с църковно-християнска реконструкция. Те са специализирани в изследване, изучаване и пресъздаване на ранният период от историята на християнската религия в Римската империя IV-VI век. Членовете пресъздават разнообразни църковни персонажи, които някога са имали голямо влияние в Римската империя, като част от зараждащата се християнска църква.  

Епископ и неговите приближение, фестивал „Сердика е моят Рим“ 2019 г.

Групата включва епископ изповядващ (православният) Никейски, символ на вярата, неговият духовен противник от еретичното течение на Арианството (също епископ) и един дякон. Благодарение на задълбочените изследвания групата ни е единствената в България, която досега е успяла да пресъздаде достоверно редица раннохристиянски ритуали (литургия, покръстване, църковен диспут). Едно от запомнящите се наши участия през 2022 година беше в Епископска базилика на Филипопол / Bishop’s Basilica of Philippopolis, където поредставихме реконструкция на раннохристиянска литургия по чина на св. апостол Яков, изпълнена на старогръцки. За нас беше чест и привилегия скромната ни интерпретация да огласи отново една от първите базилики, построени в Римската империя след легализирането на християнството в началото на IV в.

Възстановка на късноантична литургика в Епископската базилика на Филипопол, 2022 г.

Реконструкцията на раннохристиянска литургия в Епископската базилика на Филипопол беше заснета и впоследствие представена в почти 16 минутен филм със субтитри на български език. Посетителите на базиликата вече могат да видят филма на един от мониторите в експозицията: https://www.facebook.com/bishopsbasilica/videos/512577837626278/

В периода 2019 – 2022г. нашето Сдружение участваше като асоцииран член в трансграничния международен проект Living Danube Limes, в който бяха въвлечени университети, музеи, туристически и общински организации от 10 крайдунавски държави.  То бе и единствената реконструкторска организация, която предоставяше експертно мнение за начина на провеждане на антични фестивали в страните през които премина плаването на кораба. Ние подготвихме и проведохме късноантичен фестивал „Бонония оживява“ , участвахме в официалното посрещане на римската лузория „Danuvina Alacris“ в България и плаването на кораба по река Дунав.

Посрещането на римския кораб „Danuvina Alacris“ във Видин, 2022 г.

Нашата цел е да продължим да популяризираме чрез жива история и адекватни исторически възстановки богатото и древно културно-историческо наследство на България. Ще се радваме да се свържем с всеки, който споделя нашата кауза.