• В началото на този реконстукторски сезон, членове на сдружението участваха в ежегодния парад в чест на рождения ден на Рим в Италия “Natale di Roma“, 21 април.

  • Румъния “Festivalul Dapyx“, 2-ро издание, Меджидия, 29 април. За второто издание на този фестивал представихме сблъусъците межру готските племена и римляните, както и демонстрирахме късноантична клетва на легионерите към императора според описанието на Вегеций.

  • На 12 май Сдружение за антични реконструкции ‚Мос Майорум Улпие Сердице‘, Сдружение за исторически възстановки ‚Дукс Антице‘, кръжока към катедрата по Римско право към Юридическия факултет на Софийския Университет, в рамките на проекта „Стената на Надеждата“ на Ларгото в София, показахме как в Античността се е основавал един град. Първоначално измолихме благоволението на боговете с ритуал по птицегадаене /Ауспиция/, след това със специално конструирания за събитието геодезичен инструмент, наречен groma, определихме двете главни улици на бъдещия град – cardo и decumanus /последната е частично е разкрита под Ларгото/. След това проведохме и очистителен ритуал – Lustratio, който в миналото се е извършвал за благословия на посевите и селскостопанските животни, а също и за основаването на нови колонии, каквато била и Улпия Сердика навремето. Статутът й на град със собствено самоуправление бил даден от император Марк Улпий Траян в началото на II век.
  • Панаир на туристическите забавления и атракции – НАР Кабиле 16 юни, 2018 г. Сдружение за антични реконструкции „Мос Майорум Улпие Сердице“ и Втора Луцензианска кохорта представиха военен трибунал – осъждането на дезертирал войник.
  • Крепостта Боровец край с. Разлив /7 юли 2018 г./ – Сдружението организира и проведе пилотното събитие „Антични моменти край крепостта Боровец“, посветено на късната атничност, с демонстрации на въоръжение и екипировка от периода IV-VI век.
  • “Carnuntum 333“, Петронел-Карнунтум, Австрия, 11-15 август. Членове на сдружението за първи път участваха на този престижен фестивал, посветен на късната античност, събрал най-добрите групи от стария континент.
  • 25-26 август 2018 г. за трети пореден път, Сдружението бе организатор на античния фестивал “Нике – играта и победата в НИАР Никополис ад Иструм и пожъна грандиозен успех. Като следствие от усилията ни по популяризирането на античния град през тези три години дойде и логичното му включване в регистъра на 100-те национални туристически обекта на България. Като следствие от усилията ни по популяризирането на античния град през тези три години дойде и логичното му включване в регистъра на 100-те национални туристически обекта на България.
  • Античният Керамичен център край Павликени /08.09. 2018 г./. На традиционното издание на античния фестивал „Terra Balcanica“, представихме римска медицина, настолни игри и римски процес: