Сдружение за антични реконструкции „Mos Maiorum Ulpiae Serdicae“, учредено на 08.06.2016 г. в София е първата реконструкторска група в България, посветена на пресъздаването и популяризирането на късната античност. Това е изключително важен период за Балканите и Европа, който често незаслужено се пренебрегва. Затова нашата мисия е да насочим вниманието на широката публика към богатото му културно и материално наследство, което е навсякъде около нас. Основателят на сдружението, Владимир Попов е един от пионерите в римските възстановки в България – от 2007 г. развива това хоби, което е доста популярно по света и у нас. Mos Maiorum в буквален превод от латински означава: „обичаите на древните“ или „обичаите на предците“. Фразата е концентриран израз на завета на римляните по отношение на изповядваната ценностна система, отразяваща разбирането им за мъдростта на историята, организацията на римското общество и изграждането на държавността. Ние обединяваме интересите на лица, които имат афинитет към античната ни история и осъществяването на исторически реконструкции на бит, облекло, въоръжение и пр.

Осъществяваме изследователска дейност, в т.ч. издирване, изучаване и анализ на източници, носещи информация за материалната и нематериалната култура през античността. Създаваме реконструкции на дрехи предмети и въоръжение с автентични материали и проучваме тяхната употреба такава каквато е била през съответната епоха. Участваме в срещи, форуми, фестивали и др. мероприятия на организации и лица, имащи сходни или взаимно полезни интереси. Сдружението организира и редица събития — антични фестивали, на които демонстрира различни елементи от живота съобразени с историческата епоха — занаяти, кухня, забавления и игри, ритуали, елементи от бита и др.

Тази година, на 1-ви юни, заедно с Музея за история на София подготвихме и отворихме за посещение информационно-образователен център на античния културно-комуникационен комплекс „Сердика“, който има за цел да запознае децата и подрастващите по един интерактивен начин с богатото антично минало на нашия град. Това е проект, по който работихме дълго, а ще продължим и занапред. Защото е важно да се култивира позитивно отношение към античната история, което е и визитката ни за културна принадлежност към европейската цивилизация.

Варварската част от Сдружение за антични възстановки „Мос Майорум Улпиа Сердице“ пресъздава един от най-страшните врагове на тогавашната римска цивилизация – тервингите, част от преселващите се през четвърти век готски племена. В частност се набляга на т.н. “comitatus”- термин, обозначаващ веща в бойното дело дружина от войни, вречени във вярност на своя боен водач. Сред палитрата от изиграни исторически персонажи спадат и истински личности като готските вождове Фритигерн и Атанарих. Членовете, пресъздаващи готи, наблягат на задълбочени проучвания, обсъждане и тренировки при употребата, както при тогавашните хладни оръжия за близка и далечна дистанция, така и при ръкопашен бой. Към военното дело се практикуват формации и единоборства. Битът и културата също са част от дейността им. Дрехите и принадлежностите са плод на постоянно изучаване на набора от исторически находки. Готската реч, азбука и произношение също се нареждат в темите за разглеждане. Племенните обичаи, легенди и предания, както и варварската ритуалистика, неизменен спътник в живота на древните хора, заемат мястото си редом със всички останали аспекти на възстановката, изграждана от нашите готски представители.

 

Членове на Сдружението пресъздават и късноримско подразделение на Legio Tertiodecimani – част от полевата армия на Балканския полуостров през IV-V век. То води произхода си от XIII Близначен легион, станувал в Рациария след изтеглянето на римляните от Дакия в края на 3 век. Символът на легиона е лъв, макар че в средновековните преписи на късноантичния списък със длъжности – Notitia Dignitatum фигурата на щитовете на тази бойна част наподобява по-скоро на хрътка. Екипировката, дрехите и въоръжението на реконструкторите са съобразени с археологическите находки, писмените данни и изображенията по скулптури и мозайки, достигнали до нас от късната античност.

 В сдружението ни има и участници, които със сигурност са уникални за България –  занимават се с църковно-християнска реконструкция. Те са специализирани в изследване, изучаване и пресъздаване на ранният период от историята на християнската религия в Римската империя IV-VI век. Членовете пресъздават разнообразни църковни персонажи, които някога са имали голямо влияние в Римската империя, като част от зараждащата се християнска църква.  

Групата включва епископ изповядващ (православният) Никейски, символ на вярата, неговият духовен противник от еретичното течение на Арианството (също епископ) и един дякон. Благодарение на задълбочените изследвания групата ни е единствената в България, която досега е успяла да пресъздаде достоверно редица раннохристиянски ритуали (литургия, покръстване, църковен диспут).

Нашата цел е да продължим да популяризираме чрез жива история и адекватни исторически възстановки богатото и древно културно-историческо наследство на България. Ще се радваме да се свържем с всеки, който споделя нашата кауза.