Делото на Улфила

Всяка година в археологическия резерват “Никополис ад Иструм”, нашето сдружение, заедно с СНЦ „Бъдеще за Никюп“, регионален исторически музей Велико Търново и с подкрепата на община Велико Търново, провеждаме античния фестивал „Нике- играта и победата“. Той цели да популяризира този значим археологически обект, представяйки исторически възстановки и жива история от Античността. Един от акцентите на…